IELTS Master là gì?

IELTS Master là gì?

IELTS Master là khóa luyện thi IELTS 24 giờ. Sau khi hoàn tất hồ sơ học tập  thông qua Sofiri, chúng tôi sẽ tặng bạn quyền truy cập miễn phí vào đó!
Trong vòng 30 ngày, bạn sẽ học các mẫu trực tuyến IELTS Master bao gồm đọc, viết, nghe và nói bằng tiếng Anh. Khóa học có hơn 100 hoạt động tương tác, và được cấu trúc theo kiểu từng bước dễ dàng điều hướng. Hãy sẵn sàng nhận những chiến lược học tập và lời khuyên thi IELTS!

  • Related Articles

  • Làm sao để tôi có được một khóa học tiếng Anh miễn phí?

   Chỉ cần làm một hồ sơ với sự giúp đỡ của chuyên gia giáo dục Sofiri của bạn vào năm 2019. Sau khi hoàn tất hồ sơ học tập của mình thông qua Sofiri, chúng tôi sẽ gửi email chi tiết cho bạn để đăng nhập vào chương trình tiếng Anh miễn phí. Khóa học ...
  • What's IELTS Master?

   IELTS Master is a 24 hour online IELTS preparation course. After you’ve made your application to study through Sofiri, we'll gift you with free access to it! Across 30 days, you'll study the IELTS Master online modules which include reading, writing, ...
  • Chương trình Start Flying là gì?

   Chương trình Start Flying là một buổi họp mặt để sinh viên quốc tế như bạn có cơ hội *giành được một trong năm vé máy bay từ nhà bạn đến tận Úc! Để tham gia, tất cả những gì bạn phải làm là nộp đơn trước cuối năm nay và bắt đầu trước khi hết năm ...
  • O que é o IELTS Master?

   O IELTS Master é um curso online de preparação para o IELTS 24 horas. Depois de fazer sua inscrição para estudar no Sofiri, nós lhe ofereceremos acesso gratuito a ela! Em 30 dias, você estudará os módulos on-line do IELTS Master, que incluem leitura, ...
  • ¿Qué es el IELTS Master?

   El IELTS Master es un curso de preparación en línea para el IELTS que funciona las 24 horas del día. Después de haber hecho tu aplicación a través de Sofiri, nosotros te regalamos acceso gratis a esta. Durante 30 días, vas a estudiar los módulos en ...