Sofiri có miễn phí không

Sofiri có miễn phí không?

Đúng - 100% miễn phí!

Bạn sẽ không phải trả bất kì khoản phí hay thanh toán thẻ nào. Nếu bạn đồng ý một lời mời du học, học phí sẽ được thanh toán trực tiếp với mức giá niêm yết cho đại học hoặc cao đẳng của bạn. Vì dịch vụ mà Sofiri cung cấp là miễn phí, nên không việc gì phải ngại thử sử dụng chúng tôi cả.